Archive for Uncategorized

Maze builder for Arduino

Recently I bought the LOL shield for Arduino. This is for a learning platform I’m building for a very intelligent kid, age 8. He is borring himself to death at school. So I thought lets build him a platform to teach electronics and programming. The LOL shield is perfect for this and the library has several games. Now I’m building this new game, Maze.

It makes a maze in a boolean array and displays only a small part of it on the screen. The user can only see the part he would see if he is physically there, and it is dark.

At this moment the maze making routine is ready. Next I will continue with building the game and from that moment on it will become hardware dependent. So here is the maze routine and later I will post the rest.

/* maze builder
 create a maze in a bolean array 
 Display the maze on the LOL shield
 use the keys defined to move around the maze
 Cheat sheet is displayed on serial port (x,y reversed)
 TODO something nice when won
 coordinate display

 */
#include 

#define xgrid 20 
#define ygrid 20
#define xMazeDisplay 10
#define yMazeDisplay 5
#define dim1 7
#define dim2 7
#define dim3 7

#define upKey 36
#define rightKey 38
#define downKey 40
#define leftKey 42

bool maze [xgrid][ygrid];
unsigned char mazeEndX,mazeEndY;

void setup()
{
 LedSign::Init(GRAYSCALE);      //Initilizes the LoL Shield

 pinMode(upKey, INPUT); //set key inputs
 pinMode(rightKey, INPUT);
 pinMode(downKey, INPUT);
 pinMode(leftKey, INPUT);
 digitalWrite(upKey,HIGH); //make pullup
 digitalWrite(rightKey,HIGH);
 digitalWrite(downKey,HIGH);
 digitalWrite(leftKey,HIGH);
 Serial.begin(9600);
 randomSeed(analogRead(0)+analogRead(3));
 for(int x=0; x< xgrid; x++) //empty maze
 {
  for(int y=0; y< ygrid; y++)
   maze[x][y]=0;
 }

 Serial.println("strart run");
}

void loop()
{
 int x,y; 
 buildMaze();
 //testMaze();
 for( x=0; x< xgrid; x++) //print maze
 {
  for( y=0; y< ygrid; y++)
  {
   if(maze[x][y]==0)
    Serial.print('X');
   else
    Serial.print(' ');
  }
  Serial.println('|');

 }

 displayMaze();
 delay(5000); 
 LedSign::Clear();
 x=0;
 y=0;
 displayMazeSpot(x,y);
 // delay(5000);

 // eraseMazeSpot();
 // delay(5000);

 Serial.print("Maze End =");
 Serial.print(mazeEndX,DEC);
 Serial.print(',');
 Serial.println(mazeEndY,DEC);

 while(1)
 {
  if(moveMaze(x,y, 500)==1)
  { //if won do something nice, restart game
    break;
  } 
  LedSign::Set(xMazeDisplay,yMazeDisplay,7);
  delay(100);
  LedSign::Set(xMazeDisplay,yMazeDisplay,0);
  delay(100);
 };
}
/*
void testMaze()
{
 maze[0][0]=1;
 for( int x=0;xmillis())
 {
  if(digitalRead(upKey)==LOW)
  {//do move up
   if(y>0)
   {
    if(maze[x][y-1]==1)
     y--;

    Serial.print("x=");
    Serial.print(x,DEC);
    Serial.print(" y=");
    Serial.println(y,DEC);
    break;
   }
  }
  if(digitalRead(rightKey)==LOW)
  {//do move right
   if(x0)
   {
    if(maze[x-1][y]==1)
     x--;
    Serial.print("x=");
    Serial.print(x,DEC);
    Serial.print(" y=");
    Serial.println(y,DEC);
    break;
   }
  }

 };
 //eraseMazeSpot();
 LedSign::Clear();
 displayMazeSpot(x,y);
 if(x==mazeEndX && y==mazeEndY)
  return 1;
 else 
  return 0;

}

void eraseMazeSpot()
{
 int xe,xf,ye,yf;
 xe=xMazeDisplay-3;
 xf=xMazeDisplay+3;
 ye=yMazeDisplay-3;
 yf=yMazeDisplay+3;
 if (xexgrid)
  xf=xgrid;
 if (yeygrid)
  yf=ygrid;
 for(int x=xe;x=0 && x=0 && y=0 && x=0 && y14)
 // x=14;
 y=ygrid;
 //if(ygrid>9)
 // y=9;
 for(int xx=0; xx< x; xx++) //print maze
 {
  for(int yy=0; yy< y; yy++)
  {
   LedSign::Set(xx,yy,(1-maze[xx][yy])*7); //maze held at 90 degrees turned
  }
 }
}

void buildMaze()
{
 /*
in what direction to go?
  1=5= right x+1
  2=6= down Y+1
  3=7= left x-1
  4= up y-1
  direction = old direction + rnd(3)
  Is the new direction correct?
  coordinate assignments for up move see table below.
  the E & F fields could be ommited but the maze would then seem to have many diagonal moves.
  0 E D F 0
  0 A B C 0
  0 0 Q 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  From Q A is not used or the limit of the board, I not used K not used. then A is next Q 
  Same goes for the others. 
  All directions are filled? 
  Test all locations until a spot is found that is used Q where A is not used or the limit of the board, I not used K not used. then A is next Q 
  Same goes for the others.
  Relative positions to check from Q in relation to grid:
  UP   Right   Down   Left
  A(-1,-1) (1,-1)  (-1,1)  (-1,-1)
  B(0 ,-1) (1, 0)  ( 0,1)  (-1, 0)
  C(1 ,-1) (1, 1)  ( 1,1)  (-1, 1)
  D(0 ,-2) (2, 0)  ( 0,2)  (-2, 1)
  E(-1,-2) (2,-1)  ( 1,2)  (-2, 1)
  F( 1,-2) (2, 1)  (-1,2)  (-2,-1)

  First choose rnd(direction) then test if direcrion is ok
  Any used spot is 1 so 1 is road 0 is wall

  */
 char dir, olddir=1;
 int x=0,y=0;
 //char runs=0;
 char tries=0;
 // for(int runs=0;runs= xgrid)
 {
  dx=cx; 
  ex=cx; 
  fx=cx;
 }
 if(maze[ax][ay]==0 && maze[bx][by]==0 && maze[cx][cy]==0 && maze[dx][dy]==0 && maze[ex][ey]==0 && maze[fx][fy]==0)
 { 
  x++;
  maze[x][y]=1;
  return 1;
 } 
 return 0;

}

bool downMove(int x, int y)
{
 char ax, bx, cx, dx, ex, fx, ay, by, cy, dy, ey ,fy;
 ax=x-1;
 bx=x;
 cx=x+1;
 dx=x;
 ex=x+1;
 fx=x-1;
 ay=y+1;
 by=y+1;
 cy=y+1;
 dy=y+2;
 ey=y+2;
 fy=y+2;
 if(ay == ygrid) //test grid limits
  return 0; //down is not possible
 if (ax= ygrid)
 {
  dy=cy; 
  ey=cy; 
  fy=cy;
 }
 if(maze[ax][ay]==0 && maze[bx][by]==0 && maze[cx][cy]==0 && maze[dx][dy]==0 && maze[ex][ey]==0 && maze[fx][fy]==0)
 {
  y++;
  maze[x][y]=1;
  return 1;
 }
 return 0;
}

bool leftMove(int x, int y)
{
 char ax, bx, cx, dx, ex, fx, ay, by, cy, dy, ey ,fy;

 ax=x-1;
 bx=x-1;
 cx=x-1;
 dx=x-2;
 ex=x-2;
 fx=x-2;
 ay=y-1;
 by=y;
 cy=y+1;
 dy=y;
 ey=y+1;
 fy=y-1;
 if(ax(ygrid-4); y--)
 {
  for(int x=xgrid-1; x>(xgrid-4); x--)
  {
   if(maze[x][y]==1)
   {
    mazeEndX=x;
    mazeEndY=y;
    return;
   }
  }
 }
}

 

Houden van

Houden van. Dat is iets wat iedereen wil maar wat lang nog niet altijd zo gemakkelijk is. Een gangbare theorie in new age kringen is: “Je kan alleen houden van een ander als je eerst van jezelf houd”. Dan zegt mijn leeraar (min of meer want ik heb grote moeite te onthouden wat hij letterlijk zegt): “Je kan het beste eerst van de ander houden en daarna van jezelf. Want als je begint met het houden van jezelf dan loop je de kans te zelfzuchtig te worden”. Beide stellingen zijn waar, en daar begint de paradox.

Om de paradox te begrijpen eerst een paradigma: Alle mensen om je heen zijn spiegels van jezelf. Dus alles wat je ziet in een ander kan je alleen maar zien omdat het een deel is van jezelf. Je zal dit mogelijk moeilijk kunnen geloven. Dus hier een voorbeeld. Als je op straat loopt en je ziet mensen om je heen of je praat met ze, weet je dan of ze houden van SM? Ja je weet wel BDSM… Zeer waarschijnlijk heb je geen idee. Je bekijkt de wereld niet door die bril want die bril is je vreemd. Een vriendin van me die daar wel actief in is vertelde me dat ze in iedereen om haar heen de submissive en de overheersende kant herkent en dat ze kan zien wanneer mensen zelf ook SM doen of die fantasieen hebben. Zij herkent het in de ander omdat zij het ook doet, de anderen spiegelen haar eigenschappen terug naar haar.

En dan het omgekeerde. Als je kijkt naar kinder mishandeling en misbruik dan weet je dat een er een bepaald percentage is van de kinderen waar dat bij gebeurd. Dus elke arts zou dat percentage in zijn praktijk terug moeten zien. Dat gebeurd echter niet. Voor veel artsen ligt kinder mishandeling zo ver van hun belevings wereld dat ze het niet kunnen zien. Het is enigzinds logisch dat dat ver buiten hun belevings wereld ligt, want als je niet het beste met de mensen om je heen voor hebt wordt je geen arts.

En toch nog zul je mogelijk niet willen zien dat alle mensen om je heen spiegels zijn van jezelf. Want hoe kan die persoon waar je je zo aan ergert nou een deel zijn van jou? Je ergert je zo aan die persoon omdat die persoon een deel van jou laat zien waar je niet van houd. Auw die doet vast pijn. “Maar die eigenschap heb ik helemaal niet!” Dan zal het zo zijn dat je die eigenschap wel hebt gehad of dat je een ander hebt aangezet tot die eigenschap. Hee daar komt karma even om de hoek kijken.

Terug naar houden van. Als je nu kijkt naar de stelling : “Je kan alleen houden van een ander als je eerst van jezelf houd”. En je begint met het houden van de ander. Dan klopt het wel. Want waar je uiteindelijk van houd is het deel van de ander die het deel van jezelf reflecteert waar je wel van houd.

Ok misschien is dat nog wat ingewikkeld. Toen ik helemaal hoteldebotel verliefd werd op mijn vorige partner hield ik eigenlijk helemaal niet van mezelf. Of beter nog ik had een rot hekel aan mezelf. (En om eerlijk te zijn houd jij wel zoveel van jezelf?) Toch hield ik heel erg van haar en in die tijd heb ik me regelmatig afgevraagd hou dat nou kon. Blijkbaar was er een stuk in mezelf waar ik nog van hield en dat kon ik in haar zien. Door het zien van die liefde kon ik het stuk van mezelf vergroten waar ik van hield. En toen waren beide stellingen plots waar.

Houden van …. Jezelf

Jaa dan is die er ook nog, en dat ik helemaal niet zo gemakkelijk. Werkelijk van jezelf houden hoe doe je dat in deze wereld? Want als je kijkt wat je jezelf allemaal aan doet en wat je ondergaat in deze wereld, dan is het goed voor te stellen dat jezelf jezelf helemaal niet lief vind. Want uiteindelijk dwing je jezelf om allemaal dingen te doen die je niet leuk vind. De meeste mensen vinden hun werk niet leuk. Sta jij elke morgen op met het Joepi Joepi Joepie gevoel van ik mag weer naar mijn werk en eerst Joepie een uur in de file staan? Je zou veel liever uitslapen tot het moment dat je lichaam voeldoende gerust is en dan dingen doen die in overeensteming zijn met je lichaam en geest. Maar nee dat doen we niet. We doen alles om te behouden wat we hebben en daarvoor verkrachten we ons zelf. We hebben gedurende de dag een baan waar we niet van houden we eten ‘voedsel’ wat ongezond is en vol zit met gifstoffen en alsof dat niet genoeg is vergiftigen we onszelf met chemicalien (Welke petrochemische stoffen smeer jij op je lichaam? Welke toevoegingen zitten er in je eten? Is het eten bespoten?), drugs (Roken, alcohol, suiker, koffie (Simple test: als je een hele standaard verpakking van een van deze producten leeg eet/rookt achter elkaar. Voel je je dan nog erg fijn? Doe dat eens met een fles spa en kijk hoe je je dan voelt, een beetje klotsend vol maar niet ziek)) en destructieve gedachten (je doet iets niet helemaal goed en vervolgens denk je “Wat een stome @##%^&^%&^$ ben je toch”.

Echt gek is het dus niet dat jezelf jezelf niet lief vind of liever gezecht dat je een rothekel hebt aan jezelf. En hoe los je dat op? Ga gezonder eten. Ik ben toen vegetarier geworden en gestopt met zuivel en witte suiker. Ga opzoek naar wat je zelfmanifestatie is. Wat is dat nou weer? Je zelfmanifestatie is iets waar je talent in hebt en waar je van houd om dat te doen. Je kan het doen en volledig het gevoel van tijd kwijt raken. Je wordt er blij van. Als je het doet is de dag plotseling weer goed. Het is het ding waarvoor je geboren bent om dat te doen.

Het kan zijn dat het even duurt voordat je het gevonden hebt het kan ook zijn dat je het al altijd hebt willen doen maar dat je (of je ouders) dacht dat er geen geld mee te verdienen was. Als dat jou zelfmanifestatie is dan is er van te leven. Mischien duurt het wel even voordat je het van de grond hebt. Ga dat doen wat jou zelfmanifestatie is en niet die zelfverkrachting wat nu je baan is. Ja dat zal een grote verandering zijn en misschien verdient dat wel helemaal niet goed. Maar als je blij kan opstaan iedere morgen maakt het dan nog uit hoeveel je verdient? 

En dan uiteindelijk als je doet waarvoor je hier op aarde rondloopt en je eet gezonder en leeft gezonder dan ga je je steeds beter voelen. Je gaat van jezelf houden. Als je in de spiegel kijkt zie je iemand waar je van houd en als je naar je leven kijkt zie je een leven waar je van houd. En dan ben je op de goede weg.

De weg gevonden

Al jaren ben ik bezig om de weg naar huis te vinden. De weg naar het interne geluk de weg naar mezelf. 

En ook al een hele tijd denk ik dat de wereld heel simpel is. Als dingen niet heel simpel zijn dan klopt er iets niet. Dan is er een onderliggende waarheid die alles reduceert tot iets heel simpels. En zo blijkt het ook te zijn met de weg naar huis. De weg is zo simpel dat je hem niet kan begrijpen. Het is zo simpel dat als ik het aan je vertel dat je het niet zal geloven en zeer waarschijnlijk kiest voor een hele ingewikkelde uitleg. Want als het niet een heel dik boek is dan kan het niet waar zijn. 

Waarschijnlijk is het ook zo dat als je leest hoe het werkt dat je het dan niet kán snappen omdat je zelf de weg niet hebt gelopen.

Ieder mens probeert er het beste van te bakken zoals hij zijn leven leeft. Maar wat we telkens ook doen in onszelf voor de gek houden. Er zijn stukken in onszelf die er niet mogen zijn. Die stukken mogen er niet zijn omdat we geleerd hebben dat dat zo is. Je mag niet staand eten. Of je moet altijd netjes werken. Of je moet voldoende lichaamsbeweging krijgen. Of… Er is vanalles wat we moeten doen vanuit onze opvoeding en er is vanalles wat we niet mogen doen vanuit onze opvoeding. We zijn ook onze eigen rechter en executioner die onszelf straffen oplegt. Ieder mens doet het. En waarom? Omdat delen er niet mogen zijn. Die delen die er niet mogen zijn daar kunnen we niet van houden, want ze mogen er immers niet zijn. Als je nu gewoon dood leuk tegen jezelf zegt dat ze er wel mogen zijn, en dat ook doet. Dan blijkt plotseling dat je van die delen wel kunt houden. En als vanzelf houd je dan ook meer van de mensen om je heen. Want wie zijn dat nou allemaal? Ze zijn allemaal ‘jezelf’.

Dan is er nog een stukje van de puzzel. Dat is je zelfmanifestatie. Dat is datgene wat je kan doen in de wereld om je heen waar jij voor hier op aarde rondloopt. Veel mensen vinden het heel moeilijk om te vinden. Het is iets wat je doet met plezier én iets waar je goed in bent of talent voor hebt. Als je dát kan doen dan ga je fluitend door de dag heen. Als je je zelfmanifestatie gevonden hebt en je voert het uit dan gaat je zelfliefde en zelf acceptatie vanzelf ook omhoog.

Het resultaat is een opwaartse wind waarin elke dag beter is als de dag daarvoor. Heeeel simpel, en ongetwijfeld snap je er niks van. Is helemaal niet erg want je bent toch wel lief. 

Poetsen

Tja de mensen die me kennen weten dat ik niet zo van het poetsen ben. Of liever als het tijd is om te poetsen ben ik niet thuis of spring ik over boord en zwem gillend weg… Dus tot grote ergernis van sommige mensen wordt er niet heel vaak gepoetst aanboord. Vaak vind ik het de manuele arbeid niet waard en morgen is het toch weer vies. Ik snap dan ook niets van mensen die iedere dag aan het poetsen zijn in de haven. Ik zie ze bezig met poetsmachines en bezems. Misschien moet hun schip net zo mooi of mooier glimmen als die van de buren.

Maar soms kom ik langs dingen waardoor die manuele arbeid gering wordt ten opzichte van het resultaat. Een van die schoonmaak middelen is een goede borstel en wadden water. Gebruik lekker veel water en borstel het zoute water lekker in het dek. De zon doet de rest. Door het zout en de zon lijkt het dek te bleken en zelfs de plekken dien niet lukte met je neus er boven op zijn binnen de kortste keren schoon. Vooral als je na die wadden reis nog een paar bakken zoetwater over je dek krijgt omdat je zo nodig door een onweersbui moet varen. Dit werks vooral goed voor de anti-slip delen van het dek en houtwerk.

Nu kan ik me soms gewoon een dag of wat opsluiten op die boot, vooral met een goed boek. Door de e-reader heb ik een kruiwagen goede boeken aanboord. Dus ik zat lekker te lezen. En … eerst roept er iemand … maarja ik lig in de kom van de compangie haven vooranker dus er is daar wel wat lawaai af en toe. Dan geklop op de romp. Nou dat is toch echt voor mij bedoeld. Steek ik m’n hoofd uit het luik, zit daar een man in een rubberbootje. Hij dacht dat ik verzopen was in mijn eigen boot omdat hij al 2 dagen niets gezien had. Nou dat vond ik wel lief van hem om dan even te kijken of er wat mis was. Niks mis alleen goed boek. De komende paar dagen zijn we bij elkaar langs geweest.

Ad is erg goed in mechanica en poetsen. Hij poetst niet om het poetsen maar omdat hij zijn scheepje mooi wil houden. Hij liet me zien hoe hij dat doet en dat het wel degelijk resulataten oplevert. En het wordt inderdaad best mooi vooral het oude polyester gaat er een stuk beter uit zien. En het wordt lekker glad.

Dus ik ben aan het poetsen geslagen en dacht van ik doe eerst de SB kant en dan de BB kant zodat ik voor/na foto’s kan maken. Maarja met dit simpele camera’tje zie je het verschil niet echt. En ja als je de ene kant hebt gedaan moet de andere kant ook. En dan moet … ook en…

De sponsjes die ik gebruik komen van de Action en zijn aan de ene kant een wittig schuim en aan de andere kant blauw. Het wittige schuim is een heel fijn schuurmiddel wat prima werkt op polyester. Daarnaast kan je ook blue wonder gebruiken ook daar te koop. Dat is een prima vet oplosser. Met zout water heb ik het nog niet geprobeerd. Daar heb ik 2 jerrycans van mee genomen vanaf het wad. Om te poetsen.

IMG 0968

IMG 0965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps die winch is er niet schoner op geworden maar alleen gedraaid… 

Stemmen?

Ja het is weer zover we mogen weer naar de stembus! Als dit een zuidamerikaans land was dan hadden we het land allang als een onstabiele bananen republiek bestempeld. Maar wij zijn een respectabel noord Europees land en dus geen bananen republiek. Maar hoe zit dat dan met die politiek?

Als alles helemaal mooi zou zijn dan zouden de politicie hun werk doen vanuit een idealisme. En bijboorkeur een idealisme waar zoveel mogelijk burgers op de lange duur blij van worden en ook blijven. Een dergelijke patrij zou dan herkozen worden en zo lang aan de macht blijven. Of eigenlijk is het volk dan aan de macht en is de partij het uitvoerende orgaan van het volk. Hee dat klinkt als hoe democratie zou moeten zijn.

Het plaatje is echter anders. Het land is een multinational met als eind product zetels. De personen die op die zetels zitten willen daar vooral op blijven zitten. Om dat te bewerkstelligen moeten ze het volk er van overtuigen dat ze die zetels waard zijn. Om dat te doen moet je boute uitspraken maken op TV en mogelijk zelfs wat daarvan waar maken maar dat hoeft niet. De politiek wordt hiermee een theater. Houd het volk tevreden geef ze spelen. Nou die spelen kunnen we dagelijks op TV volgen.

Dan is er natuurlijk de mogelijkheid om te stemmen als het er weer de tijd voor is, of als het kabinet wéér gevallen is. Elke keer hopen we weer een goede partij structuur te kiezen zodat ze het nu wel in goede orde voor vier jaar uithouden met elkaar. Maarja met het vervlogen idealisme en het gevecht om je smoel op de TV te krijgen met een min of meer zinnige uitspraak is de kans op stabiliteit niet heel erg groot.

Veel mensen zeggen dat als je niet stemt dat dan je stem naar de grootste partij gaat. Ehhuu dat werkt niet, dat is een fabeltje. In dat geval zou als één partij net een procentje meer heeft dan de andere er gelijk de 40% stemmen bij krijgen van al die mensen die het niet meer zagen zitten en niet zijn gaan stemmen. En dan wordt er óók gezecht dat als je niet stemt dat je dan het recht verspeelt om nog te mogen zeuren over de politiek. Ehh dus je stemt eigenlijk voor het recht om te mogen zeuren? Door te gaan stemmen geef je de politiek te horen dat je vindt dat ze het goed doen, want je stemt tenminste op de Politiek, welke partij dan ook. Maar vind je dat ook echt? En dan is er natuurlijk het verworven recht om te mogen stemmen. ‘Vroeger mochten vrouwen niet stemmen en nu wel dus ik vind het een plicht om te gaan stemmen’. Het niet uitbrengen van een stem is (op dit moment) waarschijnlijk een krachtigere stem dan het wel uitbrengen van een stem.

Wat zou er gebeuren als je niet zou gaan stemmen? Dan ziet de politiek dat ze het niet goed doen want de burger intreseert zich niet meer in de politiek of geeft aan dat ze het vertrouwen hebben verloren. Als er genoeg mensen niet komen dan worden de verkiezingen vanzelf ongeldig. Je kan natuurlijk ook wel gaan en stemmen onder protest samen met een protest brief en/of een ongeldige stem uitbrengen. Het stemmen onder protest heeft recentelijk nog geleid tot het afschaffen van de stem computers.

Natuurlijk heeft op de korte termein het niet gaan stemmen de uitwerking dat kleine (radicale) partijen aan de macht komen en dat dat gaos oplevert (nog meer Spelen). Maar het politieke systeem zoals het nu werkt werkt niet. Het zou fijn zijn als de politiek daar zelf ook achter zou komen en er wat aan doet.

En natuurlijk wil het niet zeggen dat je met het niet stemmen je niet meer kan/mag bezighouden met politiek. Daar hebben we immers het internet voor. Je kan op de websites van de partijen de e-mail adressen van de bewindsvoerders vinden en ze direct je ongenoegen laten blijken. Er zijn er zelfs die je persoonlijk terug schrijven en sommige anderen geven je een standaard brief terug of je hoort helemaal niks. Op deze manier kan je een veel directere invloed uitoefenen en betrokken blijven bij je idealisme.

Zelf stem ik al jaren niet meer voor de landelijke verkiezingen, wel voor de gemeentelijke. Ook houd ik me bezig met politiek door raadsleden direct aan te schrijven.

Politiek is als appelmoes: Op de verpakking ziet het er lekker uit, het houd je zoet maar echt vullen doet het niet. Hmm ik zou nu wel een pot met appel mango moes lusten.

Rijkdom

Gisteren tijdens het zeilen, in de avond, keek ik uit over het IJselmeer en mijn leven. Het was rustig en het schip snelde voort. De zon was al aan het ondergaan maar het was nog niet koud of zo. Er was rondom rust. En dan realiseer ik me hoe goed het leven is en hoe mooi de wereld is.

Er zijn zo veel lieve mensen om me heen waar ik zo veel van houd. En soms slaat de bliksem weer in en is de hele wereld lief. En zo dobber ik nu door het leven heen op mijn schip. Dat zalige schip waar ik zomaar op kan gaan varen als het weer lekker is, of niet.

Nu in de haven op een lekker achteraf plekje, geen buren. Lekker naar jazz muziek luisteren en een verhaaltje schrijven. Helemaal fijn. 

Wordt nederland wakker?

Af en toe hoor je berichten van mensen die de dingen die het niet kloppen in deze wereld aan de kaak stellen. Zo ook een gezin wat weigert nog langer de hypotheek te betalen omdat het geleende geld niet bestaat. Moedige mensen.

Zo ook kwam Johan Oldenkamp in opstand tegen de verplichte ziektekostenverzekering. En hij kwam ook met een oplossing.

Maarja betaal ik mijn hypotheek nog? Ja dat doe ik braaf. Bang om kwijt te raken wat ik heb. Betaal ik mijn ziektekosten verzekering? Ja en ik heb zelfs een aanvullende verzekering, die ik tot op heden nog niet gebruikt heb… 

Maar eigenlijk voel/weet ik ook wel dat het niet klopt met geld, wat niet bestaat. En btw die de economie leeg zuigt. Maarja het zit zo ingewikkeld in elkaar dat het overzicht zoek is en ik het niet meer begrijp. Wist je dat elke nederlander ongeveer 90% belasting betaald. Hu(?) 90%… bedoel je geen 19%. Nee. Van elk gewerkt uur gaat 90% naar de staat. Je moet het rekenen vanaf dat punt en niet vanaf wat je uiteinelijk op je rekening gestort krijgt. Loon belasting, en dan nog al die extra potjes die geen belasting heten maar het wel zijn. Dan de dingen die je koopt, daar zit btw op. Maar hoeveel belasting zit er verscholen in de rest van de prijs van het product? Tel het allemaal op en je komt op grof weg 90% uit. Vraag het aan je accountant en die zal hetzelfde vertellen. Ik heb het tenslotte ook van een accountant die goed wakker was.

Dus es kijken of ik het voor mezelf begrijpelijk kan maken. Stel we hebben een staat NedLand met 11 bewoners. Het totale vermogen van de staat is 100 knikkers. Iedere bewoner heeft een inkomen van 1 knikker per maand.  Een bewoner van NedLand is een bank. Bij deze bank kan je knikkers lenen om een huis van te kopen. Deze bank is slim en heeft ook het meeste onroerendgoed in handen van NedLand. Een huis kost 50 knikkers en er zijn 10 huizen en 1 bank. We willen allemaal goed wonen tenslotte. Dus om een huis te kopen moet je bij de bank die 50 knikkers lenen, daar betaal je natuurlijk rente over, 10%/jaar. En om het simpel te houden zijn het allemaal aflossingsvrije hypotheken voor 100%, anders snap ik het zelf straks niet meer.

Om al die hypotheken te verstrekken moet er geld bij worden gemaakt want anders heeft NedLand niet genoeg geld om al die huizen te bekostigen. Maarja als dat geld allemaal fysiek zou bestaan dan zou het toch maar allemaal ergens in een kluis liggen. Niemand heeft het in de gaten als het helemaal niet bestaat. Dus we zeggen gewoon dat we het hebben en iedereen gelooft ons, dus dan bestaat het. Simpel.

Dus de 10 bewoners kopen allemaal een huis voor 50 knikkers elk. Over deze 500 knikkers moet rente worden betaald, met 10% is dat 50 knikkers per jaar. In twee jaar tijd is al het geld eigendom van de bank en al het andere geld is geleend geld wat niet bestaat en eigendom is van de bank.

Ehh wacht eens eventjes, ehh doen onze eigen banken het niet op dezelfe manier. Die mogen immers ook meer geld uitlenen dan dat ze hebben. Het zou kunnen zijn dat ik te dom ben en er helemaal geen snars van begrijp en het kan ook zijn dat het werkeijk zo simpel is en dat we allemaal met onze kop in het zand zitten. We wonen met z’n allen in een lawine die de berg af stormt. Het probleem is, ergens houd de berg op en storten we met z’n allen het ravijn in.

Natuurlijk kan je het zelfde doen met btw. Stel ik werk bij de boer. Die betaald me in knikkers. Voor die knikkers kan ik bij de boeren eten kopen (melk, appels, aardappelen, enz). Alles gaat goed want het is een gesloten systeem. Er zijn 100 knikkers in omloop maar de knikkers rollen van boeren naar werknemers naar de smid en weer terug. Het werkt met die 100 knikkers. Dan moet er een katapult gekocht worden om het land te beschermen. Niemand heeft daar de knikkers voor dus iedereen moet er aan meebetalen. Dus over elke transactie met knikker moet in het vervolg 10% btw worden betaald. En dus verdwijnt er per transactie 10% uit het perfect werkende systeem. Na pak weg 1000 transacties is het systeem leeg. Lang voor die tijd zullen mensen al geld vanbuiten moeten aantrekken. Maar ook dat geld loopt weg via het zelfde 10% lek wat er zit.

Wat er nu ontstaat is een samenleving die elk jaar 10% meer zal moeten produceren en verkopen of geld aan omliggende gebieden onttrekken (de 3de wereld) om zo het systeem draaiende te houden. 

En weer kan het zijn dat ik de plank compleet mis sla en dat er geen …. van klopt. Ik zou zo zeggen ga monopoli spelen met extra regels als btw en kijk wat er gebeurd…

MacBook gereïncarneerd…

Na het overzetten van de ziel van de oude macbook is deze herrezen is een nieuw maar heftig gebruikt lichaam. Mischien moet ik hem nu Frankenstein gaan noemen. Maar mooi is ie wel. C2D 2.4 mulitouch pad, net een stapje kleiner dan mijn 17″. De body is zwaar gekrasd en ik ben benieuwd of het mogelijk is om dat te polijsten of zo. Het is tenslotte aluminium.

Bij het werk van een goede vriend van me, worden computers die niet meer goed genoeg zijn in de container gemieterd. Het aan het personeel geven van deze machines of weg doen aan een goed doel of zo, kost te veel geld. Dus verdwijnen ze de container in. En dut ook perfect werkende MacBook pro’s met unibody en core 2 duo, geen probleem de container in. Maar hij werkt nog prima. Toch de container in. Maar!. Nee!.

Hier in huis doe ik m’n best om te recyclen en dus glas in glasbak, papier bij papier, plastic in apparte plastic container en gft en rest gescheiden. Zelfs de afgewerkte computers breng ik netjes weg en soms springt er dan eentje van wanhoop weer mijn auto in bij het afval perron, maarja daar kan ik niets aan doen. En dan is er zo’n bedrijf met it helpdesk enzo, wat die dingen in de container mieterd zelfs als het nog perfecte machines zijn. Grrrrr. De computers van het rekencentrum van mijn vorige werkgever staan nu tenminste allemaal in Gambia ergens te zoemen. Dat is beter dan de container. Misschien moeten we een computer bank oprichten naast de voedselbank. Nu de belastingen per computer moeten worden ingevuld is de computer immers een eerste levens behoefte geworden. Dan kunnen ze daar de oude computers uitdelen die het nog perfect doen. Schept ook weer een baan.

Onthaasten

Oh jee, het wordt lente. Oh jee de boot moet onderhouden worden. Jeetje wat is dat veel werk. De romp schuren die plotseling meer dan twee maal zo lang is. Oeps nog wat osmoze hier en daar. Dus keihard aan het werk iedere dag. Voor mijn doen dan een uur of 5 per dag. Dood op thuis nog wat knutselen en soldeer ik dus een ic-tje wat ik net gekocht heb er verkeerd om in, shit… En dan nog viel ik bijna in slaap achter het stuur. Hmm het lijk wel alsof ik hier wat mis doe. Waar lijkt dit allemaal op versneld tempo op?

Picture 020

Het lijkt op werk, en op de fout die ik altijd maakte met werk. Ik vond m’n werk belangrijker dan ik me zelf. Dan ging ik harder werken dan goed voor mezelf was. En dan ging ik de vernieling in. Nu doe ik hetzelfde. De boot moet af en mooi en eigenlijk heb ik geen idee wat ik aan het doen ben, en heb ik geen idee welke kleur zij moet worden, en ben ik aan het vechten tegen de tijd omdat het volgendeweek mooi weer wordt, en dus dat dat mooie dagen zijn om het laksysteem, wat ik nog niet heb uitgezocht, er op te zetten, en……

Tja ik doe het dus weer fout en maak het allemaal moeilijk voor mezelf. De oplossing is, waarschijnlijk, onthaasten. Maak me niet zo druk joh, doe niet zo moeilijk. Je hoeft vandaag helemaal niet naar die boot als dat niet goed is voorje. Morgen ligt ie er ook nog. Ja het zou fijn zijn als je gebruik van dat mooie weer zou kunnen maken, helemaal waar. Maar doe het dan wel in rust zodat je er plezier aan kunt beleven.

En dan hoe vind ik de balans tussen zo hard rondstuiteren dat ik en bont en blauw van wordt en achter de computer zitten tot ik er vloeibaar van wordt? Tja daar ben ik nog niet helemaal uit. Misschien vandaag alleen maar de lak spullen kopen. Dus een sloot geld uitgeven… En dan morgen weer verder.

Picture 023

En natuurlijk niet alles tegelijk mooi willen maken aan dat schip. Ehh wat stond er ook al weer op mijn lijstje:

Romp schuren, osmoze uit frezen, opvullen, schuren, primer een laag of wat, lakken een laag of wat. Davids ontroesten en waterdicht monteren met RVS schroeven. Her en der verzinkt vervangen voor RVS. Log repareren. Kompas verplaatsen. Nema kompas bouwen voor autostuur. nieuwe accu’s. Houder voor zonnecellen is van verrot hout, vervangen voor kunststof constructie. Rails op giek goed vast maken door gaten te tappen en ze met metrische draad vast te zetten. Iets bedenken zodat ik de bun voor de ketting gemakkelijk leeg kan maken van water. lelijke plekjes op het dek fixen. SB raam bij kaartetafel lekt, nieuwe rubbers er in. Roerlagers vervangen. BB grote mast verstaging dek afkitten. Motor brandstoffilter vervangen. Motor cursus doen? Engelse RSC omzetten in nederlandse vergunning. Naam op boot in mooie letters. Maar in welk font? Waterlijn aanbrengen. Helup! Spatzeiltjes opnieuw laten maken met nieuwe naam er op. Nieuwe naam op allerlij zaken waar de oude nu nog op staat. Feestje geven als ie in het water ligt.

Picture 024

Daar kan ik er vast een heel stuk van weg strepen. En heel veel van die dingen kunnen ook als ie al in het water ligt.

Volgens mij zit je je weer op te winden als je die lijst leest. Ai ja das waar. Rustig aan joh je hebt je boot nog nooit voor koninginnedag in het water gehad. Dus je hebt tijd zat.

Tjonge dat onthaasten is zo gemakkelijk nog niet…

Boot

Het is best wel maf dat ik nog niet eerder geschreven heb over mijn boot, terwijl het toch zo belangrijk is in mijn leven. De afgelopen jaren was het steeds meer zo dat ik de lente en zomer op de boot was.

Vorig jaar kon ik mijn sturgeon 22, Lady of the Lake, verruilen voor een Westerly Pentland. Dit schip is veel groter en zeewaardiger dan mijn vorige boot.

Het ligt nu op de kant in Zeewolde en gisteren ben ik begonnen met het schuren van de romp. Dat is nog best een klus en alle reparaties die gedaan zijn door vorige eigenaren komen naar boven. Tot nu toe nog geen vreselijke dingen tegen gekomen. Wat miniscuul osmoze op de BB achtersteven. Daanaast heeft de vorige eigenaar lang niet altijt RVS gebruikt om zaken te montern, die zal ik dus moeten vervangen. Het log doet het niet en die moet er dus uit. De diepte meter zit op een onlogische plaats, maarja dat verplaats je niet zomaar even. Verder zijn er wensen als andere accus die onderhouds vrij zijn en een meter zodat ik kan zien hoeveel er nog in zit.

 

Dan is er ook nog de wens om een pc te hebben aanboord. Daarmee kunnen velerlij leuke dingen gedaan worden. Er is een nieuwe cpu op de markt die maar 3,5W verstookt en met de rest van de elektronica erbij zou dat een computer kunnen worden die niet meer dan 10W verbruikt. Daar wordt ik blij van. Nu maar hopen dat er snel een betaalbaar moederboard met deze cpu komt. De niet betaalbare versies bestaan al, natuurlijk.

En nu? Nu zit ik er tegen op om weer aan de slag te gaan…