Levens energie

Hier volgt een tekst die ik in 2004 geschreven heb en laten vastleggen. Het legt de princiepes van essentie (levens energie uit). Ik noemde het in die tijd essentie omdat ik er geen beter woord voor kon vinden en omdat er veel tegenstrijdige termen gebruikt worden. Ondertussen ben ik er achter dat de ying yang energie de onderliggende krachten zijn die aan de fundamentele krachten (die we uit de natuurkunde kennen) te grondslag liggen.

Inleiding

In dit document worden originele vindingen van J.M.Holtrop beschreven. Deze beschrijving dient om bestaan en werking vast te leggen van deze vindingen. Deze vindingen hebben betrekking op wat ‘essentie’ wordt genoemd en hoe deze ‘essentie’ kan worden gebruikt, bewerkt, uitgestraald en verzonden.

Het ‘essentie’ paradigma

Om dit document te begrijpen moet de definitie van ‘essentie’ omschreven worden. Wat hier ‘essentie’ genoemd wordt heeft bij gebrek aan natuurkundige onderbouwing in de loop der tijd verschillende namen gekregen. Een deel van deze namen zijn: energie, chi, tachyonen, frequentie, trillings golven, nulpuntveld, ziel, wezen, aura, veld en levens energie. Ongetwijfeld komt deze ‘essentie’ in de natuur voor in verschillende vormen, net zo als elektromagnetische golven dat doen. De ‘essentie’ waar dit document voornamelijk over handelt, blijft niet beperkt tot deze vormen, is de ‘essentie’ zoals deze voorkomt in een aura (aura zoals rondom een menselijk lichaam, dit kan worden waargenomen door sommige mensen) en zoals deze in kristallen zoals bergkristal voorkomt.

Verplaatsing van ‘essentie’ uit de drager

Een praktisch voorbeeld is wanneer een persoon niet tegen autoriteit kan en deze wordt benaderd door een autoritair persoon, zal de aura van de eerste persoon zich uit het centrum van die persoon bewegen, weg van de autoriteit. (Dit kan gemakkelijk worden waargenomen door personen die aura’s kunnen zien). De eerste persoon zal zich hierdoor zwak voelen. Dit zelfde principe kan toegepast worden op kristallen. Als er aan een kant van een kristal druk wordt uitgeoefend met een elektrisch veld, wordt de ‘essentie’ van het kristal verplaatst zodat het aan de andere kant van het kristal naar buiten komt. Een indicatie hiervan kan worden verkregen met behulp van een pendel(pendel: een gewichtje aan een touwtje. Hiermee kan, door hier in bedreven mensen, een indicatie worden gemaakt voor gevoelens van het onderbewuste van deze persoon). Voor de verplaatsing van de ‘essentie’ kunnen ook andere velden dan elektrische worden gebruikt zoals een magnetisch veld of de ‘essentie’ van een ander object of wezen, maar ook intentie zoals gedachten.

Geleiding van ‘essentie’

‘Essentie’ kan verplaatst worden door geleiders, dit kunnen zowel elektrische geleiders als organische geleiders zijn. De ‘essentie’ ondervindt weerstand bij geleiding door een geleider echter bij sommige geleiders lijkt deze weerstand negatief te zijn. Alle metalen zijn in principe geleiders voor ‘essentie’. Het blijkt echter dat ferro metalen een slechte geleider zijn en dat koper een goede geleider is. Levende materie heeft zijn eigen ‘essentie’. Het is hiermee ook een geleider voor ‘essentie’. Er zijn een aantal organische stoffen die zeer goede geleiders zijn voor ‘essentie’ dit zijn, vlas, hennep en zijde. Als zijde gecombineerd wordt met koper dan ontstaat er een geleider voor ‘essentie’ die negatief lijkt te zijn. Het lijkt alsof er aan de uitgang meer ‘essentie’ is dan aan de ingang, dit kan het effect zijn van het wegfilteren van storende invloeden in de geleider. Een dergelijke geleider wordt gemaakt door zijde of andere natuurlijke stof om een koperen of andere elektrische geleider te wikkelen. Het links om of rechts om wikkelen heeft verschillende effecten op de geleidbaarheid van ‘essentie’ door de geleider.

 

Als er om een enkelvoudige geleider (dus geen koper zijde combinatie) een spoel wordt gewikkeld van een geleidend materiaal, zal de ‘essentie’ hierdoor stoppen als het een linksdraaiende spoel is en doorgang vinden bij een rechtsdraaiende spoel. Bij een koper zijde gecombineerde geleider (het zijde draad is strak om de koperdraad heen gewikkeld voor de gehele lengte van de koperdraad), treed dit effect echter niet op.

Als ‘essentie’ door een geleider stroomt dan kan deze opgeslagen ‘essentie’ uit de omgeving onttrekken. Dit kan worden gebruikt om ‘essentie’ uit het ene object naar het andere object te verplaatsen.

Het geforceerd verplaatsen van ‘essentie’

‘Essentie’ kan geforceerd verplaatst worden, dit wordt pompen genoemd. Het pompen van ‘essentie’ kan met een elektrische lamp gebeuren, de beste lampen hiervoor zijn met xenon gevulde lampen. Als een lamp met elektriciteit gevoed wordt, zodat deze licht gaat geven, en aan de elektrische aansluitdraden wordt ‘essentie’ toegevoegd via een ‘essentie’ geleider, zal deze ‘essentie’ wegvloeien via de lamp en als het ware gemoduleerd op het licht weer uitgezonden worden. Als in het uitgestraalde licht een indicatieve meting wordt gemaakt van de hoeveelheid ‘essentie’ dan is dit een veelvoud van de ‘essentie’ zonder dat de lamp aan staat. Deze methode kan voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.

 

Dimensionale verplaatsing van ‘essentie’

Om dit te beschrijven dient er eerst te worden omschreven wat er met een dimensie bedoeld wordt. Een dimensie kan gezien worden als een staat van bewustzijn. Het bewustzijn van de mens op dit moment wordt de derde dimensie genoemd. De tweede dimensie is het oer bewustzijn en de eerste is het dierlijk bewustzijn.

 

De plek van het hier en nu en de materie wordt de derde dimensie genoemd. De plaats van alwetendheid of de plaats waar (volgens sommige religies) de engelen huizen wordt de vijfde dimensie genoemd.

Het is mogelijk om met het juiste type kristal een poort te maken van de vijfde naar de derde dimensie. De vierde dimensie wordt hier verder niet besproken omdat deze tot een onstabiele staat van bewustzijn wordt gerekend.

De in de figuur afgebeelde opstelling is de opstelling van dimensionale verplaatsing van ‘essentie’. De magneet in de opstelling heeft de zuidpool (Zoals aangegeven door de kompaspijl. Het kompas wijst met de zuidkant naar de magneet dus die kant wordt de zuidpool genoemd, dit om verwarring te voorkomen) naar het oosten (van de aarde) gericht. Deze opstelling wekt een poort op in het kristal naar de vijfde dimensie. Het kan gezien worden als een vortex zoals in de onderstaande afbeelding. Deze vortex haalt ‘essentie’ vanuit de vijfde dimensie naar de vierde dimensie. Dit geeft het gevoel van inspiratie en verbondenheid met de kosmos.

Conclusie

Dit document heeft een aantal nieuwe technieken en theorieën beschreven die in de apparaten van Jelbert Marijn Holtrop worden toegepast. Andere documenten zullen hier naar verwijzen.

 

Alles op deze site valt onder CC-licentie 88x31.png http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/

3 comments

 1. kees de jonge says:

  Hoi Jelbert,
  Omdat ik er een tijdje een beetje uit ben, wilde ik je vragen of je foto’s van je apparaten hebt en of ik die dus mag zien…..

  groetjes,

  Kees

 2. […] In het verleden heb ik verschillende apparaten gebouwd en ook verkocht. De Chakra Sun is daar een populaire van. Dit apparaat neemt de energie van een bergkristal en versterkt deze en zend het vervolgens uit via een (auto) lamp (in latere versies zijn dat 240V hallogeenlampen geworden). In het stuk over levens energie onder de kop “Dimensionale verplaatsing van essentie” staat beschreven hoe de Chakra Sun werkt. Zie : Levens energie […]

 3. […] In het verleden heb ik verschillende apparaten gebouwd en ook verkocht. De Chakra Sun is daar een populaire van. Dit apparaat neemt de energie van een bergkristal en versterkt deze en zend het vervolgens uit via een (auto) lamp (in latere versies zijn dat 240V hallogeenlampen geworden). In het stuk over levens energie onder de kop “Dimensionale verplaatsing van essentie” staat beschreven hoe de Chakra Sun werkt. Zie : Levens energie […]

Leave a Reply